Month: February 2018

Trends voor 2018 In Auto-Import

De autobranche is continu in beweging. Dat wordt bepaald door de introductie van nieuwe modellen, de vraag en aanbod van nieuwe auto’s en occasions en niet in de laatste plaats door maatregelen die door overheden genomen worden en veranderende behoeften van klanten.
Een belangrijke ontwikkeling op dit moment is dat de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto aan het omlaag gaan is. Dit is onder meer een gevolg van de trend dat ook particulieren kleinere auto’s gaan kopen.

Daarentegen gaat de verkoop van het aantal occasions omhoog, met gemiddeld betere prijzen. Aldus de ING in haar Trends En Ontwikkelingen Automotive (https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/automotive/trends-en-ontwikkelingen-automotive.html).

Op dit moment is ‘car sharing’ via deelplatforms in opkomst. Op het platteland is dit nog niet op veel plaatsen mogelijk. Maar in en om de grote steden is het delen van auto’s hot.

De Rabobank geeft aan in haar Visie op Universele Autobedrijven (https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Universele_autobedrijven ) “De markt schuift langzaam op van bezit naar gebruik van auto’s: meer en meer consumenten vinden het bezitten van een auto niet langer een vanzelfsprekendheid. Mobiliteit en Functionaliteit zijn belangrijker geworden dan het bezit. Dit geld vooral bij jongeren. De toegenomen mogelijkheden van autodelen, private lease en de gestegen kosten van autobezit zijn de factoren die hierbij een rol spelen.

Ook de introductie van steeds meer hybride modellen en elektrische auto’s is niet meer weg te denken. De prijzen van elektrische modellen is nog steeds behoorlijk hoog maar bij een verdere daling van deze prijzen zal het voor de ouderwetse verbrandingsmotor lastig worden om zich blijvend te handhaven.

Auto-Import Nieuws

Kijken wij naar de import van auto’s, dan zien wij dat tweedehandsauto’s uit het buitenland steeds populairder worden. De Bovag ziet het aantal auto’s dat wij importeren uit Frankrijk, België en Duitsland alleen maar toenemen.
Dat heeft te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod. Bepaalde soorten occasions zijn schaars in Nederland (https://easyimport.nl/).

Daarnaast hebben steeds meer mensen moeite met de prijzen die Nederlandse autohandelaren vragen. Steeds meer dealers in Duitsland, België en Frankrijk vinden het normaal om aan Nederlanders te verkopen. De buitenlandse autodealers in de grensstreek met België en Duitsland zijn daarbij in het voordeel.

Er is in de buurlanden een groot aanbod van jonge occasions die vaak aantrekkelijk geprijsd zijn.
Doordat er in Nederland de afgelopen jaren aanmerkelijk minder nieuwe auto’s zijn aangeschaft en de vraag naar occasions is toegenomen, is er de afgelopen jaren een behoorlijke schaarste in bepaalde modellen ontstaan. Daarom worden steeds meer auto’s uit het buitenland naar Nederland gehaald. Om dezelfde reden worden er uiteraard minder auto’s geëxporteerd, immers we hebben ze zelf hard nodig in Nederland.